CarparkHK.com 香港買賣車位平台
關於我們    常見問題    廣告查詢

售:$580.00 (已出售)  按揭計算機 平均成交價

編號 SP19-06000485
地區 新界 荃灣
街道/屋苑/大廈 荃樂街 荃樂大廈 <地圖>
自讓 / 代理 自讓
類別 單幢式大廈
呎價(實用) $ 1.21
樓層 中層
單位 G 號
房間 3
實用面積(呎) 480
樓齡(年)
刊登日期 2019-06-23
備註

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
荃灣 荃樂大廈 11/G 5.500 2019-09-13
荃灣 荃樂大廈 11/G 5.500 2019-09-13
荃灣 荃樂大廈 11/G 5.500 2019-09-13
荃灣 荃樂大廈 9/C 5.220 2019-08-07
荃灣 荃樂大廈 21/A 3.530 2018-08-23
荃灣 荃樂大廈 14/F 4.060 2018-08-07
荃灣 荃樂大廈 14/D 4.300 2018-08-07
荃灣 荃樂大廈 6/F 3.800 2018-06-06
荃灣 荃樂大廈 10/B 2.300 2018-05-09
荃灣 荃樂大廈 18/F 3.940 2018-04-12
荃灣 荃樂大廈 16/C 4.400 2018-03-07
荃灣 荃樂大廈 7/H 4.300 2018-01-10
荃灣 荃樂大廈 19/D 3.850 2017-11-17
荃灣 荃樂大廈 14/C 4.230 2017-11-02
荃灣 荃樂大廈 11/A 4.257 2017-06-13
荃灣 荃樂大廈 11/A 4.257 2017-04-18
荃灣 荃樂大廈 5/A 4.450 2017-03-29
荃灣 荃樂大廈 9/B 3.000 2017-01-20
荃灣 荃樂大廈 15/H 3.720 2016-10-26
荃灣 荃樂大廈 9/C 2.900 2016-06-22