CarparkHK.com 香港買賣車位平台
關於我們    常見問題    廣告查詢

租:$18000.00 平均成交價

編號 SP20-07000917
地區 九龍 美孚
街道/屋苑/大廈 盈暉台 1 <地圖>
自讓 / 代理 自讓
類別 屋苑
樓層 低層
單位 G 號
房間 2
建築面積(呎) 475
實用面積(呎) 665
樓齡(年) 18
刊登日期 2020-07-17
備註 有裝修,傢俬,電器
聯絡人 康 小姐
電話 97232011
電郵 [email protected]

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
荔枝角 盈暉台 第03座 37/E 13.228 2021-02-23
荔枝角 盈暉台 第03座 15/G 8.000 2021-02-16
荔枝角 盈暉台 第02座 22/A 7.380 2021-01-28
荔枝角 盈暉台 第02座 22/A 7.380 2021-01-28
荔枝角 盈暉台 第02座 22/A 7.380 2021-01-28
荔枝角 盈暉台 第02座 15/F 7.800 2021-01-26
荔枝角 盈暉台 第02座 15/F 7.800 2021-01-26
荔枝角 盈暉台 第03座 11/H 7.300 2021-01-25
荔枝角 盈暉台 第03座 11/H 7.300 2021-01-25
荔枝角 盈暉台 第03座 30/H 7.580 2021-01-14
荔枝角 盈暉台 第03座 30/H 7.580 2021-01-14
荔枝角 盈暉台 第03座 30/H 7.580 2021-01-14
荔枝角 盈暉台 第03座 30/H 7.580 2021-01-14
荔枝角 盈暉台 第03座 15/E 3.861 2020-12-16
荔枝角 盈暉台 第01座 17/F 2.460 2020-11-27
荔枝角 盈暉台 第02座 23/H 7.470 2020-11-25
荔枝角 盈暉台 第02座 23/H 7.470 2020-11-25
荔枝角 盈暉台 第02座 23/H 7.470 2020-11-25
荔枝角 盈暉台 第02座 23/H 7.470 2020-11-25
荔枝角 盈暉台 第02座 37/B 8.500 2020-11-17