CarparkHK.com 香港買賣車位平台
刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

售:$470.00  按揭計算機 平均成交價

編號 SP20-08000951
地區 九龍 紅磡
街道/屋苑/大廈 必嘉街必嘉圍8號 御悅 <地圖>
自讓 / 代理 自讓
類別 單幢式大廈
呎價(建築) $ 1.27
呎價(實用) $ 1.87
樓層 高層
單位 23樓A室 號
房間 開放式
建築面積(呎) 370
實用面積(呎) 252
樓齡(年) 8
刊登日期 2020-08-21
備註 直接業主 Whatsapp 62808898
聯絡人 黎 先生
電話 62808898
電郵 [email protected]

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
紅磡 御悅 23/A 3.980 2021-01-05
紅磡 御悅 3/C 3.530 2020-05-28
紅磡 御悅 3/C 3.530 2020-05-28
紅磡 御悅 3/C 3.530 2020-05-28
紅磡 御悅 9/B 3.780 2020-02-13
紅磡 御悅 9/B 3.780 2020-02-13
紅磡 御悅 9/B 3.780 2020-02-13
紅磡 御悅 9/B 3.780 2020-02-13
紅磡 御悅 18/B 4.350 2019-06-12
紅磡 御悅 18/B 4.350 2019-06-12
紅磡 御悅 18/B 4.350 2019-06-12
紅磡 御悅 18/B 4.350 2019-06-12
紅磡 御悅 22/A 4.350 2019-05-08
紅磡 御悅 23/C 3.230 2018-01-30
紅磡 御悅 21/C 4.150 2018-09-10
紅磡 御悅 21/C 4.150 2018-09-10
紅磡 御悅 8/B 4.670 2018-08-22
紅磡 御悅 22/C 3.950 2018-07-17
紅磡 御悅 7/C 3.850 2018-07-12
紅磡 御悅 3/B 4.500 2018-07-11