CarparkHK.com 香港買賣車位平台
刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

售:$780.00  按揭計算機 平均成交價

編號 SP21-05001177
地區 新界 沙田
街道/屋苑/大廈 橫壆街1-15號 好運中心 柏林閣 <地圖>
自讓 / 代理 自讓
類別 屋苑
呎價(建築) $ 1.19
呎價(實用) $ 1.54
樓層 高層
單位
房間 3
建築面積(呎) 653
實用面積(呎) 505
樓齡(年) 39
刊登日期 2021-05-15
備註 **極至靚景.南北對流.3房.光猛通爽.移民.割愛**
聯絡人 周小姐姐 小姐
電話 92771988
電郵 [email protected]

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
沙田 好運中心 榆林閣 8/G 6.900 2021-05-27
沙田 好運中心 榆林閣 8/G 6.900 2021-05-27
沙田 好運中心 榆林閣 8/G 6.900 2021-05-27
沙田 好運中心 椰林閣 15/H 5.600 2021-05-26
沙田 好運中心 楓林閣 21/A 7.980 2021-05-11
沙田 好運中心 松林閣 2/H 6.700 2021-05-10
沙田 好運中心 椰林閣 22/G 5.138 2021-05-05
沙田 好運中心 棕林閣 3/H 5.338 2021-05-05
沙田 好運中心 桂林閣 16/E 6.050 2021-05-04
沙田 好運中心 楓林閣 22/D 5.250 2021-04-26
沙田 好運中心 竹林閣 7/A 6.350 2021-04-23
沙田 好運中心 椰林閣 12/A 7.960 2021-04-23
沙田 好運中心 桂林閣 21/E 5.280 2021-04-15
沙田 好運中心 楓林閣 18/F 5.800 2021-04-15
沙田 好運中心 桂林閣 21/E 5.280 2021-04-15
沙田 好運中心 楓林閣 18/F 5.800 2021-04-15
沙田 好運中心 桂林閣 21/E 5.280 2021-04-15
沙田 好運中心 楓林閣 18/F 5.800 2021-04-15
沙田 好運中心 椰林閣 5/B 8.280 2021-04-13
沙田 好運中心 楓林閣 4/E 0.000 2021-04-09