CarparkHK.com 香港買賣車位平台
刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

售:$9500000.00  按揭計算機 平均成交價

編號 SP20-03000782
地區 新界 將軍澳
街道/屋苑/大廈 清水灣半島 <地圖>
自讓 / 代理 代理
類別 屋苑
呎價(建築) $ 10,520.49
呎價(實用) $ 13,888.89
樓層 高層
單位
房間 3
建築面積(呎) 903
實用面積(呎) 684
樓齡(年) 19
刊登日期 2020-03-31
備註 屋苑可養狗
聯絡人 黃 小姐
代理個人牌照: S-257117
電話 91684919
電郵 [email protected]

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
將軍澳 清水灣半島 第06座 8/A 8.550 2021-06-16
將軍澳 清水灣半島 第06座 37/E 7.750 2021-06-16
將軍澳 清水灣半島 第08座 49/B 8.660 2021-06-15
將軍澳 清水灣半島 第07座 7/A 9.200 2021-06-15
將軍澳 清水灣半島 第06座 11/G 6.390 2021-06-10
將軍澳 清水灣半島 第06座 11/G 6.390 2021-06-10
將軍澳 清水灣半島 第06座 11/G 6.390 2021-06-10
將軍澳 清水灣半島 第06座 11/G 6.390 2021-06-10
將軍澳 清水灣半島 第03座 38/D 14.650 2021-06-08
將軍澳 清水灣半島 第07座 52/H 8.650 2021-06-01
將軍澳 清水灣半島 第07座 40/D 7.890 2021-05-27
將軍澳 清水灣半島 第07座 40/D 7.890 2021-05-27
將軍澳 清水灣半島 第07座 40/D 7.890 2021-05-27
將軍澳 清水灣半島 第01座 26/D 13.550 2021-05-24
將軍澳 清水灣半島 第07座 20/F 7.450 2021-05-24
將軍澳 清水灣半島 第06座 28/H 8.500 2021-05-18
將軍澳 清水灣半島 第06座 36/G 7.380 2021-05-18
將軍澳 清水灣半島 第05座 40/A 9.380 2021-05-17
將軍澳 清水灣半島 第07座 46/E 7.980 2021-05-17
將軍澳 清水灣半島 第05座 40/A 9.380 2021-05-17