CarparkHK.com 香港買賣車位平台
刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

售:$6790000.00  按揭計算機 平均成交價

編號 SP21-04001174
地區 新界 將軍澳
街道/屋苑/大廈 日出康城 晉海 <地圖>
自讓 / 代理 代理
類別 屋苑
呎價(實用) $ 19,970.59
樓層 高層
單位
房間 1
實用面積(呎) 340
樓齡(年) 3
刊登日期 2021-04-03
備註 快者
聯絡人 Daisy Wong 小姐
代理個人牌照: E389384
電話 91684919
電郵 [email protected]

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
將軍澳 日出康城 第08期 第03座 62/C 14.284 2021-06-17
將軍澳 日出康城 第08期 第03座 43/D 13.414 2021-06-17
將軍澳 日出康城 第08期 第03座 47/D 13.537 2021-06-17
將軍澳 日出康城 第08期 第02座 66/J 15.901 2021-06-17
將軍澳 日出康城 第08期 第02座 47/J 14.689 2021-06-17
將軍澳 日出康城 第08期 第03座 52/B 13.944 2021-06-17
將軍澳 日出康城 第08期 第02座 53/B 13.800 2021-06-17
將軍澳 日出康城 第08期 第03座 43/A 19.679 2021-06-17
將軍澳 日出康城 第08期 第03座 47/B 13.736 2021-06-17
將軍澳 日出康城 第08期 第03座 43/C 13.574 2021-06-17
將軍澳 日出康城 第08期 第03座 43/B 13.614 2021-06-17
將軍澳 日出康城 第08期 第03座 53/B 13.985 2021-06-17
將軍澳 日出康城 第08期 第03座 53/H 13.534 2021-06-17
將軍澳 日出康城 第08期 第03座 61/D 14.073 2021-06-17
將軍澳 日出康城 第08期 第02座 61/D 13.108 2021-06-17
將軍澳 日出康城 第04A期 晉海 第02B座 31/D 8.800 2021-06-17
將軍澳 日出康城 第02期 領峰 第08座 右翼 25/RA 8.750 2021-06-17
將軍澳 日出康城 第03期 緻藍天 第02座 63/LD 11.480 2021-06-17
將軍澳 日出康城 第05A期 第02A座 69/C 9.580 2021-06-17
將軍澳 日出康城 第02期 領都 第03座 左翼 56/LC 9.780 2021-06-17