CarparkHK.com 香港買賣車位平台 - 尖沙咀 港景峰
刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

搜尋住宅 搜尋售盤 搜尋物業代理 搜尋私家車 搜尋室內

售: $3,080,000 (已出售)按揭計算機
平均租金 平均售價 平均成交價
編號 B23-02151104    收藏
地區 九龍 尖沙咀
街道/屋苑/大廈 港景峰 <地圖>
港景峰放盤 成交紀錄
車位種類 私家車
車位環境 室內
刊登日期 2023-02-26
結束刊登日期 2023-03-28

返回列表

近期鄰近車位成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
尖沙咀 港景峰 6/M21 0.260 2023-01-17
尖沙咀 港景峰 5/71 2.500 2023-01-03
尖沙咀 港景峰 7/65 2.868 2021-12-16
尖沙咀 港景峰 7/65 2.868 2021-12-16
尖沙咀 港景峰 8/4 3.000 2021-12-01
尖沙咀 港景峰 8/4 3.000 2021-12-01
尖沙咀 港景峰 6/M24 0.248 2021-11-04
尖沙咀 港景峰 7/9 2.770 2021-09-02
尖沙咀 港景峰 7/11 2.720 2021-05-28

尖沙咀 港景峰 6/M6 0.280 2021-05-13
尖沙咀 港景峰 5/27 2.500 2020-12-21
尖沙咀 港景峰 5/27 2.500 2020-12-15
尖沙咀 港景峰 7/M8 0.300 2020-12-01
尖沙咀 港景峰 7/M9 0.280 2020-09-28
尖沙咀 港景峰 6/16 2.930 2020-09-14
尖沙咀 港景峰 7/M10 0.280 2020-08-24
尖沙咀 港景峰 6/41 2.400 2020-01-20
尖沙咀 港景峰 8/14 2.980 2019-11-11
尖沙咀 港景峰 6/34 2.000 2019-08-22
尖沙咀 港景峰 6/38 2.800 2019-03-18
banner
banner

輸入文字搜索地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。
電郵:
地區: