CarparkHK.com 香港買賣車位平台 - 西灣河 逸濤灣
刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

搜尋住宅 搜尋售盤 搜尋物業代理 搜尋私家車 搜尋室內

售: $2,880,000 (已出售)按揭計算機
平均租金 平均售價 平均成交價
編號 B22-07144681    收藏
地區 香港 西灣河
街道/屋苑/大廈 逸濤灣 <地圖>
逸濤灣放盤 成交紀錄
車位種類 私家車
車位環境 室內
刊登日期 2022-07-22
結束刊登日期 2022-08-21

返回列表

近期鄰近車位成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
筲箕灣 逸濤灣 LG/32 2.718 2023-09-05
筲箕灣 逸濤灣 G/25 2.600 2023-06-21
筲箕灣 逸濤灣 G/25 2.600 2023-06-21
筲箕灣 逸濤灣 G/25 2.600 2023-06-15
筲箕灣 逸濤灣 G/25 2.600 2023-06-15
筲箕灣 逸濤灣 LG/131 2.950 2022-08-04
筲箕灣 逸濤灣 LG/22 2.800 2022-07-29
筲箕灣 逸濤灣 G/24 2.820 2022-07-29
筲箕灣 逸濤灣 G/24 2.820 2022-07-29

筲箕灣 逸濤灣 LG/22 2.800 2022-07-29
筲箕灣 逸濤灣 G/24 2.820 2022-07-29
筲箕灣 逸濤灣 G/24 2.820 2022-07-29
筲箕灣 逸濤灣 G/13 2.950 2022-06-01
筲箕灣 逸濤灣 G/13 2.950 2022-06-01
筲箕灣 逸濤灣 G/12 2.630 2021-12-14
筲箕灣 逸濤灣 G/12 2.630 2021-12-14
筲箕灣 逸濤灣 LG/78 2.550 2021-07-27
筲箕灣 逸濤灣 G/53 2.680 2021-05-21
筲箕灣 逸濤灣 LG/132 2.680 2021-05-17
筲箕灣 逸濤灣 G/23 2.680 2021-04-19

輸入文字搜索地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。
電郵:
地區: