CarparkHK.com 香港買賣車位平台 - 鰂魚涌 惠安苑
刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

搜尋住宅 搜尋售盤 搜尋物業代理 搜尋私家車 搜尋室內

售: $1,590,000 (已出售)按揭計算機
平均租金 平均售價 平均成交價
編號 B22-07144656    收藏
地區 香港 鰂魚涌
街道/屋苑/大廈 惠安苑 <地圖>
惠安苑放盤 成交紀錄
車位種類 私家車
車位環境 室內
刊登日期 2022-07-21
結束刊登日期 2022-08-20

返回列表

近期鄰近車位成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
鰂魚涌 惠安苑 G/67 1.423 2023-08-25
鰂魚涌 惠安苑 G/228 1.200 2023-05-16
鰂魚涌 惠安苑 G/228 1.200 2023-05-16
鰂魚涌 惠安苑 G/115 11.398 2023-04-25
鰂魚涌 惠安苑 LG/103 1.000 2023-03-21
鰂魚涌 惠安苑 LG/103 1.000 2023-03-21
鰂魚涌 惠安苑 LG/9 1.550 2023-02-22
鰂魚涌 惠安苑 LG/9 1.550 2023-02-22
鰂魚涌 惠安苑 LG/125 12.000 2023-01-30

鰂魚涌 惠安苑 G/209 1.400 2022-12-15
鰂魚涌 惠安苑 G/209 1.400 2022-12-15
鰂魚涌 惠安苑 G/51 1.560 2022-09-07
鰂魚涌 惠安苑 G/51 1.560 2022-09-07
鰂魚涌 惠安苑 G/178 14.050 2022-07-11
鰂魚涌 惠安苑 G/122 1.590 2022-06-09
鰂魚涌 惠安苑 G/122 1.590 2022-06-09
鰂魚涌 惠安苑 G/215 12.580 2022-04-08
鰂魚涌 惠安苑 LG/171 1.800 2022-03-17
鰂魚涌 惠安苑 LG/171 1.800 2022-03-17
鰂魚涌 惠安苑 G/118 1.550 2022-03-15

輸入文字搜索地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。
電郵:
地區: