CarparkHK.com 香港買賣車位平台 - 荔枝角 一號西九龍
刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

搜尋住宅 搜尋售盤 搜尋物業代理 搜尋私家車 搜尋室內

售: $2,100,000 (已出售)按揭計算機
平均租金 平均售價 平均成交價
編號 B23-02151072    收藏
地區 九龍 荔枝角
街道/屋苑/大廈 一號西九龍 <地圖>
一號西九龍放盤 成交紀錄
車位種類 私家車
車位環境 室內
刊登日期 2023-02-26
結束刊登日期 2023-03-28

返回列表

近期鄰近車位成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
四小龍 一號西九龍 2/P40 1.830 2023-05-11
四小龍 一號西九龍 2/P40 1.830 2023-05-11
長沙灣 一號西九龍 2/P27 1.930 2022-08-18
長沙灣 一號西九龍 2/P27 1.930 2022-08-18
長沙灣 一號西九龍 2/P26 1.770 2022-05-06
長沙灣 一號西九龍 2/P26 1.770 2022-05-06
長沙灣 一號西九龍 2/P16 1.820 2021-04-21
長沙灣 一號西九龍 2/P5 1.860 2020-08-27
長沙灣 一號西九龍 2/P36 1.885 2020-05-27

長沙灣 一號西九龍 2/P4 2.080 2019-06-24
長沙灣 一號西九龍 2/P10 2.180 2018-07-27
長沙灣 一號西九龍 2/P10 2.180 2018-07-27
長沙灣 一號西九龍 2/P44 1.890 2017-08-24
長沙灣 一號西九龍 2/P44 1.890 2017-08-24
長沙灣 一號西九龍 2/P35 1.780 2017-07-14
長沙灣 一號西九龍 2/P36 1.850 2017-06-16
長沙灣 一號西九龍 2/P12 1.780 2017-03-08
長沙灣 一號西九龍 2/P19 1.000 2016-11-21
長沙灣 一號西九龍 2/M6-M8 0.093 2016-05-09
長沙灣 一號西九龍 2/P49 1.740 2016-02-23
banner
banner

輸入文字搜索地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。
電郵:
地區: