CarparkHK.com 香港買賣車位平台 - 馬鞍山 聽濤雅苑
關於我們    常見問題    廣告查詢

搜尋住宅 搜尋售盤 搜尋業主自讓 搜尋私家車 搜尋室內

售: $1,200,000 (已出售)按揭計算機
平均租金 平均售價 平均成交價
編號 B20-09117389    收藏
地區 新界 馬鞍山
街道/屋苑/大廈 聽濤雅苑 <地圖>
車位種類 私家車
車位環境 室內
刊登日期 2020-09-13
結束刊登日期 2020-11-07
備註 價錢可議!若電話無人接聽,可留言,後回覆!

返回列表

近期鄰近車位成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
馬鞍山 聽濤雅苑 L1/306 1.050 2020-11-23
馬鞍山 聽濤雅苑 L1/89 1.120 2020-11-19
馬鞍山 聽濤雅苑 L1/154 1.000 2020-11-03
馬鞍山 聽濤雅苑 B2/170 1.060 2020-10-19
馬鞍山 聽濤雅苑 B2/570 0.968 2020-09-24
馬鞍山 聽濤雅苑 B2/418 0.988 2020-09-24
馬鞍山 聽濤雅苑 L1/16 1.100 2020-09-18
馬鞍山 聽濤雅苑 B2/634 1.050 2020-09-15
馬鞍山 聽濤雅苑 B1/344 0.950 2020-09-15

馬鞍山 聽濤雅苑 B1/386 1.000 2020-09-08
馬鞍山 聽濤雅苑 B1/174 0.968 2020-08-27
馬鞍山 聽濤雅苑 B1/364 0.990 2020-08-13
馬鞍山 聽濤雅苑 B1/364 0.990 2020-08-11
馬鞍山 聽濤雅苑 B2/678 1.300 2020-07-09
馬鞍山 聽濤雅苑 B1/317 1.095 2020-07-03
馬鞍山 聽濤雅苑 B1/390 0.888 2020-06-23
馬鞍山 聽濤雅苑 B1/343 1.030 2020-06-22
馬鞍山 聽濤雅苑 B2/336 1.300 2020-06-04
馬鞍山 聽濤雅苑 B2/205 1.200 2020-05-14
馬鞍山 聽濤雅苑 B1/195 1.060 2020-04-20
banner

輸入文字搜索地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。
電郵:
地區: