CarparkHK.com 香港買賣車位平台 - 香港仔 海怡半島
關於我們    常見問題    廣告查詢

搜尋住宅 搜尋售盤 搜尋業主自讓 搜尋私家車 搜尋室內

售: $1,740,000 (已出售)按揭計算機
平均租金 平均售價 平均成交價
編號 B20-07115135    收藏
地區 香港 香港仔
街道/屋苑/大廈 海怡半島 3期 <地圖>
車位種類 私家車
車位環境 室內
刊登日期 2020-07-31
結束刊登日期 2020-10-31
備註 於17、18座之間,亦近海怡路(面向電力公司)出口,中間位易泊易上落。請以whatapp聯繫: 6670 2575

返回列表

近期鄰近車位成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
香港仔 海怡半島 第04期 B1/6 1.850 2020-11-26
香港仔 海怡半島 第04期 B2/73 1.638 2020-11-18
香港仔 海怡半島 第03期 P1/375 1.650 2020-11-17
香港仔 海怡半島 第03期 P2/184 1.900 2020-11-17
香港仔 海怡半島 第04期 B1/12 1.700 2020-11-11
香港仔 海怡半島 第04期 B1/12 1.700 2020-11-11
香港仔 海怡半島 第04期 B2/231 1.630 2020-10-28
香港仔 海怡半島 第03期 P1/88 1.780 2020-10-27
香港仔 海怡半島 第03期 P1/70 1.690 2020-10-27

香港仔 海怡半島 第03期 P1/195 1.690 2020-10-23
香港仔 海怡半島 第03期 P1/100 1.668 2020-10-16
香港仔 海怡半島 第03期 P1/333 1.750 2020-10-14
香港仔 海怡半島 第03期 P2/284 1.850 2020-10-09
香港仔 海怡半島 第02期 P1/289 2.330 2020-09-28
香港仔 海怡半島 第03期 P1/374 1.620 2020-09-18
香港仔 海怡半島 第04期 B2/222 1.620 2020-09-16
香港仔 海怡半島 第03期 P1/334 1.630 2020-09-16
香港仔 海怡半島 第03期 P1/332 1.700 2020-09-14
香港仔 海怡半島 第03期 P2/115 1.822 2020-09-10
香港仔 海怡半島 第03期 P1/371 1.680 2020-08-27
banner

輸入文字搜索地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。
電郵:
地區: