CarparkHK.com 香港買賣車位平台 - 美孚 曼克頓山
刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

搜尋住宅 搜尋租售盤 搜尋業主自讓 搜尋電單車 搜尋室內

租: $1200.00 / 售: $400,000 (已出售)按揭計算機
平均租金 平均售價 平均成交價
編號 B21-05127890    收藏
地區 九龍 美孚
街道/屋苑/大廈 寶輪街1號曼克頓山 <地圖>
車位種類 電單車
車位環境 室內
刊登日期 2021-05-03
結束刊登日期 2021-06-03
備註 九巴公司全新一手盤,從未使用、出租或出售。 獨立超靚位方便易泊,空間闊落,天花無喉管。 落車幾步到出口直達商場,一流管理,智能卡出入。靚車一定配靚場!

返回列表

近期鄰近車位成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
荔枝角 曼克頓山 3/M45 0.220 2021-06-04
荔枝角 曼克頓山 3/3100 91.000 2021-03-23
荔枝角 曼克頓山 3/3126 5.000 2021-03-23
荔枝角 曼克頓山 3/3127 5.000 2021-03-23
荔枝角 曼克頓山 3/3128 5.000 2021-03-23
荔枝角 曼克頓山 3/M07 0.220 2021-03-22
荔枝角 曼克頓山 3/M06 0.200 2021-03-22
荔枝角 曼克頓山 3/M08 0.200 2021-03-22
荔枝角 曼克頓山 1/1069 3.350 2021-03-16

荔枝角 曼克頓山 3/3128 5.000 2021-03-05
荔枝角 曼克頓山 3/3127 5.000 2021-03-05
荔枝角 曼克頓山 3/3126 5.000 2021-03-05
荔枝角 曼克頓山 3/M43 0.200 2021-01-05
荔枝角 曼克頓山 3/M10 0.200 2020-12-17
荔枝角 曼克頓山 3/3109 3.000 2020-11-25
荔枝角 曼克頓山 2/2141 3.500 2020-11-18
荔枝角 曼克頓山 1/1082,1083 7.100 2020-11-13
荔枝角 曼克頓山 3/3121 3.000 2020-10-29
荔枝角 曼克頓山 2/2054 3.000 2020-10-15
荔枝角 曼克頓山 3/3077 1.600 2020-09-22
banner

輸入文字搜索地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。
電郵:
地區: