CarparkHK.com 香港買賣車位平台 - 尖沙咀 港景峰
刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

搜尋住宅 搜尋租盤 搜尋物業代理 搜尋私家車 搜尋室內

租: $4300.00 (已出租)
平均租金 平均售價 平均成交價
編號 B21-03126035    收藏
地區 九龍 尖沙咀
街道/屋苑/大廈 港景峰 <地圖>
車位種類 私家車
車位環境 室內
刊登日期 2021-03-21
結束刊登日期 2021-04-20

返回列表

近期鄰近車位成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
尖沙咀 港景峰 5/27 2.500 2020-12-21
尖沙咀 港景峰 5/27 2.500 2020-12-15
尖沙咀 港景峰 7/M8 0.300 2020-12-01
尖沙咀 港景峰 7/M9 0.280 2020-09-28
尖沙咀 港景峰 6/16 2.930 2020-09-14
尖沙咀 港景峰 7/M10 0.280 2020-08-24
尖沙咀 港景峰 6/41 2.400 2020-01-20
尖沙咀 港景峰 8/14 2.980 2019-11-11
尖沙咀 港景峰 6/34 2.000 2019-08-22

尖沙咀 港景峰 6/38 2.800 2019-03-18
尖沙咀 港景峰 6/38 2.800 2019-03-15
尖沙咀 港景峰 6/M2 0.472 2018-11-05
尖沙咀 港景峰 7/M3 0.370 2018-06-28
尖沙咀 港景峰 6/M1 0.075 2018-06-19
尖沙咀 港景峰 6/M20 0.370 2018-02-12
尖沙咀 港景峰 6/M20 0.370 2018-02-12
尖沙咀 港景峰 7/65 2.568 2017-12-08
尖沙咀 港景峰 7/65 2.568 2017-11-29
尖沙咀 港景峰 5/2 24.700 2017-11-03
尖沙咀 港景峰 7/47 18.000 2017-10-20
banner

輸入文字搜索地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。
電郵:
地區: