CarparkHK.com 香港買賣車位平台 - 大圍 愉景花園
關於我們    常見問題    廣告查詢

搜尋住宅 搜尋租售盤 搜尋業主自讓 搜尋私家車 搜尋室外

租: $1800.00 / 售: $1,150,000 (已出售)按揭計算機
平均租金 平均售價 平均成交價
編號 B19-07096452
地區 新界 大圍
街道/屋苑/大廈 翠田街愉景花園 地下 <地圖>
車位種類 私家車
車位環境 室外
刊登日期 2019-07-18
結束刊登日期 2019-08-17
備註 -

返回列表

近期鄰近車位成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
沙田 愉景花園 L3/11 1.095 2019-11-21
沙田 愉景花園 L3/11 1.025 2019-07-22
沙田 愉景花園 L3/11 1.025 2019-07-17
沙田 愉景花園 L1/44 1.290 2019-06-27
沙田 愉景花園 L1/115 0.980 2019-05-14
沙田 愉景花園 L1/47 1.000 2019-04-29
沙田 愉景花園 L1/47 1.000 2019-04-29
沙田 愉景花園 L1/93 0.950 2019-04-04
沙田 愉景花園 L2/30 1.200 2019-03-20

沙田 愉景花園 L1/17 1.160 2018-09-20
沙田 愉景花園 L1/94 0.880 2018-08-07
沙田 愉景花園 L2/27 1.430 2018-07-25
沙田 愉景花園 L1/22 1.330 2018-07-24
沙田 愉景花園 L1/93 0.880 2018-07-24
沙田 愉景花園 L1/120 1.065 2018-07-17
沙田 愉景花園 L1/90 0.980 2018-07-11
沙田 愉景花園 L1/91 0.980 2018-07-11
沙田 愉景花園 L1/92 0.990 2018-07-11
沙田 愉景花園 L1/10 1.280 2018-06-08
沙田 愉景花園 L1/85 1.330 2018-06-07
banner

輸入文字搜索地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。
電郵:
地區: